1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.97 (16 رای)

شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ۵١% سرمایه آنها به وسیله اعضا شرکت تعاونی دراختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد.
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و سایر نهادهای عمومی می توانند (بدون نیاز به عضو بودن در شرکت تعاونی) از راه وام بدون بهره یا هر راه قانونی دیگر اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند.
شرکت های تعاونی تولیدی شامل شرکت تعاونی کشاورزی، شرکت تعاونی دامداری و دامپروری، شرکت تعاونی تولید و فراوری مواد غذایی می‌شوند.
شرکت های تعاونی توزیع شامل تعاونی هایی می شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را تامین می نمایند و می‌توانند هر حوزه ای را دربر بگیرند.
تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس شرکت تعاونی که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس شرکت تعاونی، هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشند.
دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهامِ مقرر تشکیل می شود اساسنامه شرکت تعاونی پیشنهاد شده و پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا، تصویب می‌شود و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١).

حداقل و حداکثر تعداد عضو در شرکت تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود(ماده ۶).

در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی انتخاب می گردند و در اولین جلسه هیئت مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی تهیه و جهت بررسی، تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نماید. تمام تصمیمات اعضاء در جلسه مجمع عمومی، باید به عنوان صورتجلسه مجمع عمومی ثبت شود.

برای انجام ثبت شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک مندرج در ماده ۵١ الزامی می باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکتها داده شود.

سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شرکت تعاونی نباید کمتر ۵١ درصد کل سرمایه شرکت تعاونی باشد و هر شرکت تعاونی وقتی ثبت وتشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

شرایط عضویت در شرکت تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای شرکت تعاونی باشد، فرد عضو ملزم به جبران آن خواهد بود.

در صورت فوت عضو شرکت تعاونی، ورثه او با وجود شرایط لازم عضو شرکت تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون شرکت تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به شرکت تعاونی، به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرکت تعاونی :

 • ارائه مجوز فعالیت مربوطه
 • لیست اسامی حداقل ۷ نفر به همراه آدرس و شماره تلفن محل سکونت هریک از اعضا شرکت تعاونی
 • دو سری کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم) کلیه‌ی اعضای شرکت تعاونی
 • دو سری کپی کارت ملی کلیه‌ی اعضای شرکت تعاونی
 • دو سری کپی آخرین مدرک تحصیلی یا تجربی کلیه‌ی اعضای شرکت تعاونی
 • دو سری کپی کارت پایان خدمت برای مشمولین خدمت نظام وظیفه یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان مشمول
 • اسامی اعضای هیات موسس شرکت تعاونی (حداقل ۳ نفر)
 • تکمیل فرم تشکیل شرکت تعاونی و نمونه امضای اعضای هیات موسس شرکت تعاونی(۳ نفر)
 • آدرس و کد پستی محل اجرای طرح
 • نام پیشنهادی شرکت تعاونی جهت تایید نهایی نام از مرجع مربوطه
 • تعیین مدیرعامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی شرکت تعاونی

 

0
0
0
s2sdefault