1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.96 (12 رای)

یکی از خصیصه ‏ها‎ی بارز شرکت تعاونی این است که هر سهامدار در شرکت تعاونی، فقط می‎تواند یک رای صادر نماید. اما در شرکت‎های غیرتعاونی سهامدار بر حسب مقدار سهام و نوع آن ممکن است چندین رای داشته باشد. به عبارت دیگر در شرکتهای تعاونی راي همه سهام‌داران هم ارزش است؛ درحالی‌که در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص، ارزش رای هر سهامدار به نسبت تعداد و ارزش سهام وی، کم یا زیاد می‌شود. از این رو در شرکت‌های تعاونی کنترل بر مبنای سرمایه، کاهش پیدا کرده و هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه‌ای که متعلق به شخص است، ارتباط ندارد.

تصمیم گیری در شرکت تعاونی مبتنی بر اصول و قواعدی است که آن را در قالب تعاونی از سایر شرکتها متمایز می‎کند. واژه تعاونی ابتدا در اواسط قرن نوزدهم به کار گرفته شد. در تعاونی‏ها‎، شراکت گروهی از افراد را شاهد هستیم که با هدف کسب سود و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری، فعالیت می‎کند.

در واقع شرکت تعاونی مرکب از اشخاصی است که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت‏ها‎ی دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف کنند. اعضای تعاونی‏ها‎ در تلاشند تا از طریق همکاری با تعاونی‏ها‎ی محلی، ناحیه ای، ملی و بین المللی در فدراسیون‏ها‎، اتحادیه‏ها‎ و دیگر فعالیت‏ها‎ی دسته جمعی، نیازهای اعضای خود را به نحو موثری تامین نمایند.

رکن تصمیم گیری در شرکت تعاونی مجمع عمومی شرکت تعاونی است.
مجمع عمومی شرکت تعاونی به دو شکل تشکیل می‌شود.
یکی مجمع عمومی عادی که متشکل از تمامی اعضای شرکت تعاونی یا نمایندگان انها است و معمولاً در انتهای هر سال مالی تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی باید حداقل یکبار در سال تشکیل شود و دعوت از اعضای مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی است.
نوع دیگر مجمع عمومی، مجمع عمومی فوق‌العاده است که با درخواست یک سوم اعضای هیأت مدیره و بازرسان تشکیل می‌گیرد. مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت می‌یابد که دو سوم اعضای شرکت تعاونی در آن حضور یابند. اگر به هر دلیلی تعداد حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده کمتر از این مقدار باشد، برای بار دوم درخواست مجمع عمومی فوق العاده صادر می‌شود اما در این نوبت حضور ۵۰٪ +۱ نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی باعث رسمیت یافتن مجمع عمومی شرکت تعاونی خواهد شد.

0
0
0
s2sdefault