1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (7 رای)

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. تعیین شرکاء و سهامداران شرکت با مسئولیت محدود. تعداد موسسین شرکت با مسئولیت محدود حداقل دونفر است. البته هیچ پیش‌شرطی برای تحصیلات افراد موسسان شرکت وجود ندارد. تنها لازم است که به سن قانونی رسیده باشند و گواهی عدم سوء پیشینه آنان صادر شود. 
 2. تنظیم شرکت‌نامه، تقاضانامه، اساسنامه و صورتجلسه اولین مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود
 3. طراحی و اتخاب اسم مناسب برای شرکت با مسئولیت محدود
 4. ثبت اینترنتی درخواست ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 5. در صورت وجود هرگونه مشابهت در اسامی پیشنهادی یا اشکال در اساسنامه و شرکتنامه درخواست مردود می‌شود و موسسین مجبور به بازنگری در مستندات هستند
 6. بعد از تأیید نام و تایید ثبت اینترنتی مدارک ثبت شرکت، اصل و کپی مدارک لازم از طریق پست سفارشی به آدرس اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود
 7. اداره ثبت شرکتها بعد از تطبیق مدارک ارسالی از طریق پست با اطلاعاتی که هنگام ثبت اینترنتی ارائه شده بود. به متقاضی ثبت شرکت اعلام می‌ککند که برای امضای دفاتر به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند.
 8. بعد از امضای دفاتر باید منتظر درج آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 

 1. دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه ثبت شرکت توسط کلیه سهامداران 
 2. دو برگ شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه ثبت شرکت توسط کلیه سهامداران. 
 3. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات اساسنامه شرکت توسط کلیه سهامداران . 
 4. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین شرکت با مسئولیت محدود رسیده باشد .
 5. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع عمومی شکت با مسئولیت محدود رسیده باشد. .
 6. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ) 
 7. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین 
 8. گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضاء هیأت مدیره
 9. معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 10. تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
  تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است . 
  اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها
0
0
0
s2sdefault