1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.93 (7 رای)

سرمایه به هرنوع دارایی شرکتها که قابل ارزش گذاری باشد سرمایه شرکت گفته می‌شود.
عمده شرکتهای ثبت شده در ایران دو نوع سرمایه دارند.

  1. سرمایه نقدی
    سرمایه نقدی شرکت شامل آورده‌های نقدی شرکاء و سهامداران در ابتدای تأسیس شرکت یا بعد از تأسیس شرکت می‌شود.
  2. سرمایه غیر نقدی
    سرمایه غیر نقدی شرکت، محدودیت خاصی از نظر نوع سرمایه ندارد، هریک از شرکاء شرکت می‌توانند آورده‌های خود از قبیل محل استقرار شرکت، تجهیزات یا لوازم مورد نیاز برای تأسیس شرکت و حتی دانش فنی خود را به عنوان آورده غیرنقدی خود حساب کرده و آنرا بخشی از سرمایه غیر نقدی شرکت قلمداد کنند.

چند نکته‌ی مهم درباره سرمایه شرکت :

  1. هرگونه تغییر سرمایه شرکت به شرطی قابل استناد است که در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد. به عبارت دیگر اگر بعد از تأسیس شرکت، سهامداران شرکت بخواهند سرمایه شرکت را تغییر دهند لازم است از طریق تشکیل مجمع عمومی شرکت، اقدام به اصلاح اساسنامه نمایند.
  2. در شرکت با مسئولیت محدود کل سرمایه شرکت می‌تواند نقدی، غیرنقدی یا ترکیبی از این دو باشد اما در شرکت سهامی خاص حداقل 35٪ سرمایه شرکت باید بصورت نقدی در بانک سپرده شود.
  3. در شرکت مسئولیت محدود کل سرمایه شرکت در مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود قرار می‌گیرد. اما در شرکت سهامی خاص 65٪ سرمایه شرکت در تعهد سهامداران شرکت است و 35٪ سرمایه شرکت بصورت سپرده نقدی در بانک قرار دارد.
  4. در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه هر شخص معادل ریالی دارد و قابل تقسیم یا تبدیل شدن به سهام نیست. اما در شرکت سهامی خاص سرمایه شرکت به تعداد مشخصی سهام تقسیم شده و هریک از سهامداران تعداد مشخصی سهام دارند.
0
0
0
s2sdefault