1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.90 (5 رای)

 

اداره شرکت سهامی خاص، به عهده صاحبان سهام است که قانون نام هیأت مدیره را بر آنها نهاده است. هریک از افراد هیأت مدیره، به نمایندگی از شرکت در برای انجام امور جاری شرکت اقدام می‌کنند. از وظایف مهم اعضای هیأت مدیره کنترل فرایند و امور جاری شرکت و بررسی سود و زیان شرکت است. هم از بابت تقسیم سود و هم از بابت جلوگیری از زیان دیدن اعضای هیأت مدیره است. در صورتی که هریک از اعضای هیأت مدیره متوجه شوند شرکت به مرز زیان دهی نزدیک می‌شود باید فوراً درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بدهند تا مجمع عمومی برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت و ادامه فعالیت شرکت تا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند.

اعضای هیأت مدیره را مجمع عمومی شرکت مشخص می‌کند و اولین اعضای هیأت مدیره را مجمع عمومی موسس تعیین می‌کنند. تا وقتی که مدیران و بازرسان شرکت انتخاب نشده باشند و با امضاء اسناد و صورت جلسات قبول مسئولیت نکرده باشند،نمی‌توان تأسیس شرکت را کامل دانست.
نکته‌ی دیگر اینکه مدیران شرکت نباید بصورت نامحدود انتخاب شود و همچنین انتخاب مدیران شرکت برای بیش از دوسال غیرقانونی است. حتی اگر بر اساس اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی شرکت مدت مدیریت مدیران شرکت، بیش از دو سال تعیین شود، مدت مدیریت اضافه بر دوسال اثر قانونی ندارد. البته می‌توان مدیریت مدیران شرکت را تمدید کرد اما این کار باید با تصمیم مجمع عمومی و حداکثر برای دو سال انجام شود. هیأت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع عمومی شرکت می‌تواند در هر زمان که تصمیمی بگیرد مدیران شرکت یا اعضای هیأت مدیره را عزل نماید.

 

همچنین مدیر شرکت سهامی خاص حتماً باید سهامدار شرکت باشد و کسی که سهامدار شرکت سهامی خاص نیست نمی‌تواند به عنوان یکی از مدیران شرکت انتخاب شود.

هریک از مدیران شرکت علاوه بر اینکه باید سهامدار شرکت باشند باید میزان سهام آنان به حدی باشد که حق راي هم داشته باشند.

اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است .
کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت ، خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاه برداری شناخته شده است. ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

هرگاه شخصی که دارای این سوابق باشد به مدیریت شرکت انتخاب شود ، دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع پس از رسیدگی حکم عزل مدیر مزبور را خواهد داد. این حکم قطعی است.

هیئت مدیره باید یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از اشخاص حقیقی از بین خود انتخاب نمایند ، اکثریت هیئت مدیره می تواند اشخاص مزبور را عزل و دیگری را از بین خود انتخاب نمایند.

0
0
0
s2sdefault