1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (2 رای)

تأسیس شرکت سهامی خاص، قوانین خاص خود را دارد که ما به مهمترین آنها در اینجا اشاره می‌کنیم:

 1. در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین شرکت تامین می‌شود.
 2. سرمایه شرکت سهامی خاص به تعداد مشحصی سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام شرکت سهامی خاص محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ بعبارت دیگر مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست.
 3. حداقل تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص 3 نفر است. همچنین تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت نیز نمی‌تواند کمتر از سه نفر باشد
 4. حداقل میزان سرمایه در زمان تاسیس شرکت سهامی خاص 1000000 ریال می باشد. سرمایه شرکت سهامی خاص به تعدادی سهام مساوی تقسیم می‌گردد.
 5. شرکت های سهامی خاص حتماً باید بازرس داشته باشند. انتخاب حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل الزامی است.
 6. بازرسان شرکت سهامی خاص باید از بین افرادی انتخاب شوند که هیچگونه رابطه نسبی یا سببی با اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص نداشته باشند.
 7. رکن اصلی تصمی‌گیری در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می‌باشد. مجمع عمومی، ازاجتماع سهامداران شرکت سهامی خاص و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود آورده اند. مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد.
 8. جلسات مجمع عمومی شرکت سهامی خاص بوسیله یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود.
 9. رئیس و ناظران جلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص حتماً باید از بین سهامداران انتخاب شوند. اما منشی جلسه مجمع عمومی را می‌توان از خارج از سهامداران شرکت انتخاب کرد.
 10. صورتجلسه مجمع عمومی بوسیله منشی مجمع عمومی شرکت سهامی خاص تهیه می‌شود و با امضاء تمام اعضاء هیات رئیسه مجمع رسمیت می‌یابد.
 11. مدیر عامل شرکت سهامی خاص در جلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص انتخاب می‌شود. هرچند مدیرعامل در شرکت سهامی خاص برای دوره‌های حداکثر دو ساله انتخاب می‌شود؛ اما انتخاب مجدد شخص قبلی به سمت مدیر عاملی بلامانع است.
 12. تمامی شرکتهای سهامی خاص، شرکت تجارتی محسوب می شوند حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
 13. وظایف مجمع عمومی موسس شرکت سهامی خاص شامل تصویب اساسنامه شرکت، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تاسیس شرکت سهامی خاص است.
 14. وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص انجام اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت است.
 15. مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص وظیفه انجام امور معمول و متداول شرکت را بعهده دارد
 16. مجمع عمومی زمانی به حد نصاب می رسد که دارندگان بیشتر از 50٪ سهام شرکت در مجمع حضور داشته باشند. اما اگر مجمع عمومی به حدنصاب نرسید در نوبت بعدی مجمع عمومی فوق‌العاده را می‌توان با یک سوم صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی را با هرتعداد از صاحبان سهام تشکیل داد.0
0
0
s2sdefault