1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.94 (8 رای)

شرکتی که به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شده باشد شرکتی است که سرمایه آن به تعدادی سهام تقسیم شده باشد و حوزه‌ی مسئولیت سهامداران شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها در شرکت است. براساس قانون ثبت شرکتها «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد». به همین دلیل است که شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت در اداره ثبت شرکتها، در رده شرکت های تجاری قرار می گیرد. هر چند که برای انجام امور غیر تجاری، مانند خرید و فروش آپارتمان، تاسیس شده باشد. با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر، باید حتماَ امور تجاری باشد، تا شرکت بازرگانی محسوب گردند، لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت، در مورد شرکت های سهامی عام و سهامی خاص، قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت، موجبات بیشتر تشکیل شدن شرکتهای سهامی خاص (و بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام و امکان مشارکت و جریان پیدا می کند) فراهم آورد.

در شرکت سهامی خاص (یا شرکتهای سهامی عام) تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟ شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. از آنجا که تشریفات اداری تأسیس شرکت سهامی عام طولانی و دست و پاگیر است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای انجام فعالیتهای تجاری محدودتر که معمولاً شرکای کمتری هم دارند یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام در این است که در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای شرکت سهامی خاص کمتر از شرکت سهامی عام است. همچنین در شرکت های سهامی خاص صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد ولی در ابتدای تأسیس شرکت سهامی خاص باید35 % از سرمایه شرکت در حساب مخصوصی سپرده شود.

خصوصیات شرکت سهامی خاص

 1. سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس شرکت نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.
 2. تعداد مدیران هيأت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است.
 3. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
 4. در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
 5. سهام شرکت سهامی خاص، قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص، مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
 6. در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است
 7. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص باید به وسیله موسسین شرکت سهامی خاص تأمین گردد.

تشکیل شرکت سهامی خاص

قانونگذار برای تاسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.در ماده مزبور،اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت سهامی خاص کافی تلقی شده است:

 1. امضای اساسنامه
  شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاَ یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست، به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند، در شرکت سهامی خاص اصولاَ دوره تاسیس وجود ندارد و بنابراین، تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود، در اینجا علت وجودی ندارد.
 2. تعهد سرمایه
  حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماَ تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد، آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک،تصویب ارزیابی مزبور، آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد، در مورد شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است:«نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.» این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛ زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیر نقدی،اشخاص ثالث متضرر شوند.
  تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفته شده، شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک، تعهد آنها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛برای مثال، درمواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، والا مدارک ثبت شرکت سهامی خاص ناقص خواهد بود.(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347)
 3. انتخاب مدیران و بازرسان
  شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت سهامی خاص است که لازم نیست در مجمع عمومی موسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 - که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجرا است – مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران شرکت سهامی خاص
 2. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران شرکت سهامی خاص رسیده باشد.
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص که به امضاء سهامداران و بازرسین شرکت سهامی خاصرسیده باشد.

 4. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاصکه به امضاء مدیران منتخب مجمع عمومی رسیده باشد.
 5. فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین شرکت سهامی خاص.
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت سهامی خاص در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
  تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
 7. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 8. کپی کارت ملی موسسین و سهامداران شرکت سهامی خاص
  توجه:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی، اساسنامه شرکت سهامی خاص، باید دارای مواد ذیل باشد:

 1. نام شرکت سهامی خاص
 2. موضوع شرکت سهامی خاص به طور صریح و منجز
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت شرکت سهامی خاص و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
 5. مبلغ سرمایه ی شرکت سهامی خاص و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
 6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها، در صورتی که سهام ایجاد شود
 7. تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
 8. نحوه ی انتقال سهام با نام
 9. طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
 13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
 14. طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی شرکت سهامی خاص
 15. تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
 16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی خاص
 17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت سهامی خاص بسپارند.
 18. قید این که شرکت سهامی خاص یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
 19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت سهامی خاص و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
 20. نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور شرکت سهامی خاص
 21. نحوه ی تغییر اساسنامه شرکت سهامی خاص
0
0
0
s2sdefault

ثبت شرکت بطور خلاصه:

۱)کارشناس ثبت شرکت، به محل شما مراجعه و ضمن شنیدن نیازهای شما، قرارداد را تنظیم می‌کند.
۲) ما کارهای اولیه ثبت شرکت رو شروع می‌کنیم.
۳) همزمان شما هم مدارک لازم رو تهیه می‌کنید.
همین! حدود ۵ روز کاری بعد از تحویل مدارک، شرکت شما ثبت شده.
**اگه تهران نیستید یا به هر دلیلی امکان مراجعه ندارید، میشه کارها رو به صورت تلفنی هم انجام داد.
راههای ثبت درخواست ثبت شرکت را در همین صفحه ببینید.

 

راه‌های درخواست ثبت شرکت و مشاوره اسم شرکت

تکمیل فرم مشاوره ثبت شرکت در سایت 
تکمیل فرم مشاوره تعیین نام شرکت در سایت
ثبت درخواست مشاوره انتخاب نام و ثبت شرکت در ربات تلگرام ثبت شرکت
ارسال عبارت «ثبت شرکت» از طریق پیامک به شماره پیامک زیر تا مشاوران ثبت شرکت با شما تماس بگیرند.
ارسال عبارت «مشاوره اسم» از طریق پیامک به شماره پیامک زیرتا کارشناس تأیین نام با شما تماس بگیرند.
شماره پیامک SMSNumber

اسم شرکت بطور خلاصه:

۱)شما آنچه را که برای اسم در نظر دارید به ما می‌گویید.
۲)طراحی اسامی یک روز کاری زمان می‌برد.
۳)هزینه مشاوره انتخاب اسم شرکت 76 هزارتومان است.
۴) ما بر اساس خواسته های شما و قوانین اداره ثبت شرکتها، فهرستی تقدیم می‌کنیم که شامل تعدادی کلید واژه متناسب با درخواست شما و حدود 8-10 اسم ترکیبی سه یا چهار کلمه ای است.

راههای ثبت درخواست مشاوره اسم شرکت را در همین صفحه ببینید.

اسم مناسب برای شرکت تجاری

اهمیت اسم شرکت

انتخاب اسم شرکت از مهمترین مقدمات ثبت شرکت و در عین حال یکی از سخت ترین مراحل تأسیس شرکت است. اسم شرکت اولین نشانه هر شرکت است. شاید بی راه نباشد که بگوییم اسم شرکت همانقدر مهم است که پرچم یا سرود ملی یک کشور اهمیت دارد. از طرف دیگر قوانین انتخاب اسم شرکت کمی سختگیرانه تعیین شده است؛
سعی گروه مشاورین ثبت شرکت تیزهوش این است که با شناختن صحیح قواعد انتخاب اسم شرکت، نام شرکت را به گونه ای انتخاب کند که برازنده شرکت شما باشد.

ربات تلگرام ثبت شرکت

تمام اطلاعات مورد نیاز خود را می‌توانید در کانال تلگرام ثبت شرکت تیزهوش نیز ببینید. همچنین می‌توانید برای دریافت مشاوره اسم شرکت یا راهنمایی ثبت شرکت از طریق ربات تلگرام ثبت شرکت تیزهوش اقدام کنید.

چرا ثبت شرکت تیزهوش

چرا ثبت شرکت تیزهوش

برنامه کارشناسان ثبت شرکت تیزهوش به شکلی تنظیم شده است که هفت روز هفته حتی در روزهای تعطیل نیز پاسخگوی نیازهای فوری شما در زمینه انتخاب اسم شرکت یا خدمات ثبت شرکت باشیم. همچنین با ارائه کلیه خدمات مشاوره انتخاب اسم شرکت و انجام خدمات ثبت شرکت به صورت آنلاین، سعی کردیم زمان را برای شما خریداری کنیم تا بتوانید انتخاب نام و ثبت شرکت را در اسرع وقت به نتیجه برسانید. سعی ما بر این بوده است تا با دقت و شفافیت در کار، انجام روال های اداری مربوط به ثبت شرکت را تسریع ببخشیم 

فرم مشاوره انتخاب اسم شرکت را تکمیل نمایید

قرارداد ثبت شرکت را تکمیل کنید

contract

مشاوره انتخاب اسم شرکت

اگر مدتی است برای انتخاب اسم شرکت مناسب خود سردرگم شده اید؛ یا اگر اداره ثبت شرکتها، بارها اسم شرکت پیشنهادی شما را مردود اعلام کرده است. می توانید روی کمک مشاوران انتخاب اسم شرکت تیزهوش حساب کنید. مشاورین انتخاب اسم تیزهوش ضمن آشنایی با قوانین ثبت شرکتها و تسلط بر منابع ایرانی و قواعد واژه گزینی می توانند شما را در رسیدن به اسم مناسب کمک کنند. با استفاده از سرویس مشاوره اسم شرکت تیزهوش، مطمئن باشید اسم شرکت شما تأیید خواهد شد.    

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت

تاسیس شرکت کاری راحت و کم دردسر است به شرطی که آن را به یک شخص کاردان بسپارید. هرگونه اشتباه یا بی تجربگی در پیشنهاد نام مناسب، تنظیم دقیق اساسنامه و صورتجلسات، تهیه و ارسال مدارک می تواند فرآیند آغاز بکار شرکت شما را به تعویق بیاندازد. پس بهتر است انرژی خود را برای رونق شرکت خود بکار برید و انجام امور ثبت را به مشاوران ثبت تیزهوش بسپارید. سپردن کار به متخصص، راه موفقیت را کوتاه می‌کند

قوانین ثبت شرکت را ببینید

قرارداد ثبت شرکت را تکمیل کنید

شرکتهایی که از خدمات ما بهره برده اند

ويرا فناور سازمند

شرکت مهندسی «ویرا فناور سازمند» با هدف ارائه خدمات یارانه ای و فناوری اطلاعات در سال 1395 با مشورت مشاورین انتخاب نام شرکت تیزهوش در شهر تبریز تأسیس شد.