1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.95 (19 رای)

شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی خاص در بسیاری موارد شبیه هم هستند اما تفاوت هایی نیز دارد.

برای اینکه بتوانید بهتر تصمیم بگیرید که شرکت مورد نیاز شما شرکت با مسئولیت محدود است یا شرکت سهامی خاص، تفاوت های شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص را بیان می‌کنیم.

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

 1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکای شرکت حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .
 2. درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه شرکت باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد . اما در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
 3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 4. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند
 5. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 6. شرایط احراز حدنصاب در مجمع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد
 7. مجمع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از ۱۲نفر بیشتر باشد.
 8. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
 9. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
 10. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
 11. حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود
 12.  تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند .اما تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود  

البته موارد زیر را نیز می‌توان به عنوان مشابهت های مهم شرکت با مسئولیت محدود   و شرکت سهامی خاص نام برد.

 1. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
 2. در هر دو نوع شرکت سهامی خاص و شرکت بامسئولیت محدود مشارکت اعضاء در افزایش سرمایه اختیاری است.
 3. قوانین تعیین نام مورد نظر اداره ثبت شرکتها، برای هر دو نوع شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود یکسان خواهد بود.
 4. هر دو نوع شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود با رعایت موارد قانونی قابل تبدیل به نوع دیگر هستند.
0
0
0
s2sdefault