1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.93 (7 رای)

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تهیه اسناد و مدارکی به شرح زیر است.

 1. پرداخت هزینه تعیین نام شرکت در وجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام شرکت (برای اطلاع از این مبلغ و نحوه واریز می‌توانید به سایت اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید)
 2. تکمیل فرم تعیین نام شرکت 
 3. دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران شرکت
 4. دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران شرکت
  تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
 5. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران شرکت.
 6. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین شرکت رسیده باشد.
 7. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره شرکت که به امضاء مدیران منتخب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد.
 8. فتوکپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران شرکت.
  تذکر : در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شرکت نیز مورد نیاز است.
 9. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین شرکت ( در صورت تعیین شدن بازرس برای شرکت)
 10. معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 11. تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
  تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .
 12. اخذ مجوز فعالیت شرکت، در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها
0
0
0
s2sdefault