1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.93 (7 رای)

اساسنامه مهمترین رکن شرکت است. خواه شرکت با مسئولیت محدود باشد و خواه شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص

تمام شرکتها باید اساسنامه داشته باشند. در اساسنامه شرکت روابط شرکاء و سهامداران شرکت با یکدیگر و حدود اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مشخص می‌شود. همچنین نحوه تقسیم سود و زیان شرکت نیز در اساسنامه شرکت تعیین می‌شود. بطور کلی می‌توان گفت اساسنامه مهمترین سندی است که شروع و پایان شرکت را مشخص کرده و روابط بین سهامداران شرکت و سایر نکات قانونی شرکت را نیز تبیین می‌کند.

اساسنامه شرکت تابع نظر موسسین شرکت و اکثریت سهامداران شرکت است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در اساسنامه شرکت ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به شرکت اعتبار می دهد. در اساسنامه شرکت خط مشی شرمت، سرمایه ی شرکت، هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد.
کلیه ی مواد مندرج در اساسنامه شرکت برای تمام اعضاء شرکت لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه شرکت است که به شرکت هویت و اعتبار می دهد.
حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکت و میزان مسئولیت آنها و چگونگی عملکرد آنها هم در اساسنامه شرکت قید می گردد.
بنابرین هر شرکت مسئولیت محدود یا شرکت سهامی عام یا سهامی خاص باید دارای یک اساسنامه باشند.

0
0
0
s2sdefault