1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.20 (5 رای)

 

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص یکی از اسناد لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص است.

در مراحل اولیه تأسیس شرکت سهامی خاص که هنوز اساسنامه شرکت تنظیم و تأیید نشده است، اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص می تواند معرف شرکت باشد. اظهارنامه شرکت سهامی خاص را می‌توان به نوعی پیش‌نویس اساسنامه شرکت سهامی خاص در نظر گرفت.
مواردی که در اظهارنامه شرکت سهامی خاص باید ذکر شوند به شرح زیر است

 

  • اسم شرکت سهامی خاص
  • تاریخ تنظیم اظهارنامه شرکت سهامی خاص
  • موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص
  • سرمایه شرکت سهامی خاص و نحوه تقسیم سهام و میزان سهم هریک از شرکاء در شرکت سهامی خاص
  • آدرس مرکز اصلی و در صورت وجود شعبه‌های شرکت سهامی خاص
  • تاریخ ثبت و مدت فعالیت شرکت سهامی خاص
  • مشخصات کامل مدیران و صاحبان حق امضاء شرکت سهامی خاص. همچنین اعلام مشخصات مدیرعامل و بازرسان شرکت سهامی خاص

همانطور که از بندهای بالا قابل تشخیص است، اهارنامه شرکت سهامی خاص معادل همان شرکت‌نامه شرکت با مسئولیت محدود است و در هر دو مورد شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود می‌توان آنرا به نوعی پیشنویس اساسنامه شرکت دانست

0
0
0
s2sdefault